รบสมครงาน 23 31 สค 64

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

 

 

                       สำนักงานปศุสัตว์เขต 3  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  

ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  

 

การรับสมัคร   1. สมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดสุรินทร์ 

                         -  การเดินทางมาสมัครต้องเป็นไปตามมาตรการการกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ตามประกาศและคำสั่ง

                        จังหวัดสุรินทร์  www.surin.go.th 

                     2. สมัครทางไปรษณีย์ EMS  โดย ดาวน์โหลดใบสมัครฯ กรอกรายละเอียด ส่งพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร  จ่าหน้าซองถึง

                             "ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตู้ ปณ. 43  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000"

                             วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน) 

                           -  หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-513305

 


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครฯ | ดาวน์โหลดใบสมัครฯ