ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผล นวพ4ธค

ดาวน์โหลดเอกสาร