ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศ ศวพ23พย Page 1

ประกาศ ศวพ23พย Page 2

 

ดาวน์โหลดเอกสาร